Rzuty i wizualizacje

Bliźniak lewy - rzuty

Bliźniak prawy - rzuty